meble antyki na sprzedaz

meble antyki na sprzedaz Zagrożenia farby zawierającej ołów musi być ujawniona jednak. W 1996 roku Agencja Ochrony Środowiska oraz Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wydane przepisy wymagają ujawniania obecności wszelkich znanych zagrożeń farb na bazie ołowiu do potencjalnych nabywców lub najemców.http://ocdlastudentow.pl Prowadzić oparty Oświadczenie Ujawnienie farba musi być dołączony do wszystkich umów sprzedaży i leasingu dotyczących nieruchomości mieszkalnych wybudowanych przed 1978 r kupujących i najemców musi mieć dziesięć dni na przeprowadzenie oceny ryzyka dla lub inspekcji zagrożeń farb na bazie ołowiu. Kupujący nie związany umową nieruchomości dopóki okres dziesięciu dni wygasł. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami mają zapewnić, że wszystkie strony są zgodne z prawem. Aby uzyskać więcej informacji na temat zagrożeń i broszur na bazie ołowiu, zadzwoń do Centrum Informacji krajowe prowadzą, 1-800-424-5323

meble antyki na sprzedaz

Radon jest gazem aktywnym radia produkowany przez naturalny rozpad substancji radioaktywnych. Niektóre obszary są znane mieć więcej znacznych ilości niż inne. Radon występuje w każdym stanie. Najwyższe stężenia można znaleźć w stanach równin, górnej Midwest i Northeastern Stanach Zjednoczonych. Na wolnym powietrzu, radon zazwyczaj rozprasza się w atmosferze i nie jest prawdopodobne, aby zaszkodzić. Gdy wchodzi radonu budynków i jest uwięziony w wysokich stężeniach, powoduje problemy zdrowotne. Dzieje się tak zazwyczaj w piwnicach o słabej wentylacji. Radon jest bezwonny i bez smaku. To jest niemożliwe do wykrycia bez badania. stężenie radonu są stosunkowo łatwo obniżyć poprzez instalowanie systemów wentylacyjnych i wentylatorów wyciągowych. Nowoczesna praktyka tworzenia energooszczędnych domów i budynków z praktycznie hermetycznych ściany i okna mogą zwiększać ryzyko akumulacji gazu radonu. Systemy grzewcze i wentylacyjne mogą rozprzestrzeniać gazu radonu w całym domu po jego skumulowane.
Artykuł dzięki: zakład pogrzebowy warszawa wola

Author: abra-styl.pl

Share This Post On